Jdi na obsah Jdi na menu
 


                               

SKST Děčín

 pořádá turnaj ve stolním tenisu

 

 

Turnaj mladšího a nejmladšího žactva kategorie A*

A.   Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel:                         SKST Děčín

2. Datum:                              sobota 10. 9. 2011 – mladší žactvo

                                            neděle 11. 9. 2011 – nejmladší žactvo

 

3. Místo:                                Sportovní tenisová hala města Děčína – Ul. Práce 19

- městský sportovní areál za hlavním nádražím Českých drah

 

5. Přihlášky:                         Jmenovité přihlášky do dvouher zašlou oddíly              

                                            nejpozději do úterý

 

                                            6. 9. 2011 výhradně na mail. adresy:

 

zdenek.meidl@seznam.cz

 milan.knebl@seznam.cz

U přihlášek došlých po termínu bude pořadatel vybírat vklad ve výši                                           

200,- Kč. Přihlášky budou zpětně potvrzovány.

Turnaje se mohou zúčastnit hráči a hráčky narození:

- od 1. 1. 1999 a mladší v soutěžích mladšího žactva

- od 1. 1. 2001 a mladší v soutěžích nejmladšího žactva

6. Vklady:                              Mladší a nejmladší žactvo ve výši 150,- Kč na jednoho                                              soutěžícího a 

                                                             všechny soutěže v příslušné kategorii

7. Losování:                         Mladší žactvo v pátek dne 9. 9. 2009

                                           Nejmladší žactvo v sobotu dne 10. 9. 2009

 

Zahájení losování – dle časového pořadu

8. Informace:                          Ing. Zdeněk Meidl, Na Vyhlídce 318, Děčín 9

                                               Mobil – 602 244 962

                                               mail: zdenek.meidl@seznam.cz

                                               

Ing. Jiří Rambousek, Forstrova 5, Děčín 2

                                               Mobil – 606 690 902

                                               mail: jiri.rambousek@cez.cz

 

9. Ubytování:                        Zajistí pořadatel. Objednávky na e-mailovou adresu Ing. Meidla zdenek.meidl@seznam.cz

 

v termínu do pondělí dne 2. 9. 2011

                                               Ubytování je zajištěno:

-       omezený počet míst ve sportovní hale, sjednávat individuálně na přímo kontakt pí. H. Horáková mob.t.: 608 978 000

-       místa na SOU, turistických ubytovnách  a v hotelích ve městě Děčíně na základě e-mailové objednávky

Ceny ubytování od cca 350,- Kč.

                                             

10. Občerstvení:                  Nekuřácká restaurace ve sportovní hale, restaurace v okolí sportovní haly

B.   Technická ustanovení:

11. Systém soutěží:             Hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního                                    tenisu, ustanovení Systému soutěže a podmínek pořádání KM ČAST k BT ČR 2011 - 2012 a tohoto rozpisu. Turnaj bude odehrán na 16 stolech.

 

 

Hraje se míčky STIGA Competition, bílé

 

40 mm. Stoly Butterfly a Stiga zelené barvy.

12. Soutěžní disciplíny:     Sobota 10. 9. 2011

I.          dvouhra mladších žáků a dvouhra mladších                             žákyň

 

II.            čtyřhra mladších žáků a čtyřhra mladších žákyň

III.           útěcha mladších žáků a útěcha mladších žákyň

 

Neděle 11. 9. 2011

 

IV.       dvouhra nejmladších žáků a nejmladších žákyň

 

V.        čtyřhra nejmladších žáků a nejmladších žákyň

VI.       útěcha nejmladších žáků a nejmladších žákyň

13. Podmínky účasti:          Platný registrační průkaz, přihláška a prezentace v rozpisem

                                          stanovené době.

 

                                              

14. Rozhodčí:                      Rozhodčí k jednotlivým zápasům určí vrchní rozhodčí, nebo jeho

                                               zástupci.

15. Časový pořad:               pátek 9. 9. 2011       18.00 – 21.00 hod.  ubytování a prezentace MŽ

                                                                                  21.00 hod.     losování dvouher soutěže I. MŽ

 

sobota 10. 9. 2011  07.30 – 08.30 hod.  pokračování prezentace MŽ

08.30 – 08.50 hod.  úprava losování soutěže I. MŽ

                                   09.00 hod.     slavnostní zahájení           

09.15 hod.    zahájení soutěže I. MŽ

                                   19.00 hod.     předpoklad ukončení soutěží MŽ

                                   18.00 – 21.00 hod.  ubytování a prezentace NŽ

neděle 11.9.2009    07.30 – 08.00 hod.  pokračování prezentace NŽ

                                   08.00 – 08.50 hod.  losování soutěže IV. NŽ

                                   09.00 hod.     slavnostní zahájení           

09.15 hod.    zahájení soutěže IV. NŽ

                                   16.30 hod.     předpoklad ukončení soutěží NŽ

                                  

Ubytování a prezentace bude probíhat v herně SKST Děčín, sousedí se sportovní tenisovou halou města Děčína,  zde je i možnost tréninku.

 

 

                                               Podrobný časový plán bude upraven s ohledem na počet

 

 

 

                                               přihlášených.

 

 

 

16. Ceny:                              Hráči umístění na 1. – 3. místě ve dvouhrách a čtyřhrách soutěží mladšího a nejmladšího žactva obdrží poháry, v soutěži útěchy věcná cena pouze za 1. místo.

 

Turnaje mládeže byly schváleny jako bodovací turnaje mladšího a nejmladšího žactva kategorie A*.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

 

 

 

 

VSTUP DO VŠECH PROSTOR VE SPORTOVNÍ HALE JE PRO STARTUJÍCÍ A VŠECHNY DALŠÍ ZÚČASTNĚNÉ MOŽNÝ POUZE VE SPORTOVNÍ OBUVI NEBO PO PŘEZUTÍ